KULLANIM ŞARTLARI BİR TOPLU DAVADAN FERAGAT HÜKMÜ İÇERMEKTEDİR

Aşağıdaki kullanım şartları ("Kullanım Şartları"), (1) http://www.tr.famershub.com (“Web sitesi”) adresinde yer alan Famershub web sitesine erişiminizi ve bu web sitesini kullanımınızı, (2) tanıtıcı online medya içeriği (her biri bir "Etkileyici" (Influencer) oluşturmak üzere kişi eşleştirmesini kolaylaştıran Famershub online platformunu ve Kampanya Öncülerini (aşağıda tanımlandığı üzere), ve (3) Web sitesinde (toplu olarak "Platform”) açıklandığı üzere Famershub tarafından sunulan diğer tüm hizmetleri düzenlemektedir. Bu Kullanım Şartları Weekend Agency Şahıs Şirketi ("Famershub", “biz”, “bizim”) ile sizin aranızda bir anlaşma akdetmektedir. "Siz" tabiri Platformu ziyaret eden, Platformda gezinen veya başka bir şekilde Platformu kullanan ya da ürünleriniz ya da hizmetleriniz (her biri bir “Kampanya”) için tanıtıcı online medya içeriği oluşturmak amacıyla Famershub’a kayıt olan kişilerle veya işletmelerle (her biri bir “Kampanya Öncüsü”) iletişim kuran kişiyi ya da işletmeyi ifade etmektedir. Platforma erişerek ve Platformu kullanarak (“kullanmak” tabiri, bundan sonra Platform söz konusu olduğunda erişim ya da kullanım anlamına gelecek olup kullanmak da aynı anlama gelecektir) bu Kullanım Şartları ile bağlı olmayı ve bu kurallara uymayı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Bu Kullanım Şartları ile bağlı olmayı kabul ve taahhüt etmezseniz, lütfen Platforma erişim sağlamayınız ya da Platformu kullanmayınız. Bir başka gerçek kişinin veya tüzel kişinin adına Platforma erişiyorsanız ya da Platformu kullanıyorsanız, temsilci sıfatıyla bu gerçek ya da tüzel kişileri bu Kullanım Şartlarına bağlı kılmaya yetkili olduğunuzu garanti etmiş olmaktasınız.

Platform yalnızca (“İzin Verilen Kullanım”) : (1) profiller, fiyat aralıkları ve Kampanya açıklamaları (her biri bir “Kampanya Öncüsü Profili”) dahil olmak üzere, Platform’daki çeşitli Kampanya fırsatları ve Kampanya Öncüleri ile ilgili bilgi elde etmek için size yardımcı olmaya; (2) kendinizle ilgili bilgi paylaşımında bulunmanızı ve herhangi bir Kampanya fırsatına yanıt verebilmenizi sağlamaya ; (3) Kampanya Öncülerine ilişkin yorumları paylaşmanıza ; (4) Kampanya Anlaşması’na imza atmak maksadıyla Kampanya Öncüleriyle iletişime geçilmesini kolaylaştırmaya ; ve (5) bir Kampanya Anlaşması (“Platform Hizmetleri”) adı altında Kampanya Öncüsünden size gönderilecek olan ödemelerin aktarımını kolaylaştırmaya tahsis edilmiştir.

Bu Kullanım Şartlarında ve Platformda Yapılan Değişiklikler

İlgili mevzuat gereği yasaklanmış olması hariç olmak üzere, Famershub, bu Kullanım Şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Şartlarında yapılan değişiklikler sonrasında Platforma devamlı olarak erişmeniz ya da Platformu kullanmanız bu değişiklileri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu Kullanım Şartlarını düzenli olarak incelemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Famershub, Platformda yer alan veya Platform aracılığıyla sunulan ("İçerik") her türlü bilgiyi, maddeyi ya da içeriği (fiyat, özellikler, Kampanya Öncülerinin elverişliliği, Kampanya Öncüsü Profilleri, Kampanya türleri ve Kampanyalara ve Kampanya Öncülerine dair değerlendirmeler ile sınırlı olmamak üzere ;) herhangi bir bildirimde bulunmadan her zaman ve dönem dönem değiştirme hakkını saklı tutar.

Platformun Kullanımı

Platformu kullanmanızın bir şartı olarak: (a) ikametgah sınırlarınız içerisinde reşit olma yaşını geçtiğinizi; (b) bağlayıcı bir hukuki yükümlülük tesis etmeye elverişli yasal yetkiye sahip olduğunuzu; (c) Kullanım Şartlarına uygun bir biçimde Platformu kullanacağınızı ve (d) Platformda sunduğunuz bütün bilgilerin doğru, gerçek, güncel ve tam olduğunu taahhüt etmektesiniz.

Famershub, bu Kullanım Şartlarının ihlali halleri ile sınırlı olmamak üzere dilediği zaman ve herhangi bir sebepten ötürü herhangi bir kimsenin Platforma ya da sunduğu hizmetlere erişimini engelleme yetkisini, tamamen kendi takdir yetkisi dahilinde kullanma hakkını elinde bulundurmaktadır. Bu gibi erişim ya da kullanım faaliyetlerine Famershub’ın talebi üzerine derhal son vermek durumundasınız.

Verilen Lisanslar

Bu Kullanım Şartlarına bağlı olarak, Famershub Kullanım Şartlarına uygun bir biçimde Platforma erişiminize ve Platformu kullanmanıza olanak sağlamak adına size Sözleşme Süresi boyunca bireysel, iptal edilebilen, münhasır olmayan ve devredilmeyen nitelikte bir lisans vermektedir.

Bu Kullanım Şartlarına bağlı olarak, Famershub’a her türlü veriye, bilgiye, (1) sizin Platforma yüklemiş, aktarmış veya girmiş olduğunuz ya da (2) yerel bilgisayar sisteminizden veya sizin rızanızla üçüncü kişilerden ve her durumda bunlara ilişkin derleme ve işleme eserler de dahil olmak üzere yalnızca : bu tür verilerin işlenmesi (A) Platform Hizmetlerini sunmak, (B) ilgili mevzuata uygun hareket etmek ve (C) Famershub’ın makul düzeydeki denetim ve veri saklama politikalarına uyulmasını sağlamak adına topladığımız her türlü kayda ya da belgeye erişebilmesi, bunları toplayabilmesi, depolaması ve kullanması için kalıcı, devredilebilen, iptal edilemeyen, telife tabi olmayan, tamamen bedeli ödenmiş, dünya çapında geçerli ve tamamıyla alt lisansa konu edilebilen bir lisans vermiş bulunmaktasınız.

Kullanıcı Hesabı

Platformu kullanabilmek ve Platform aracılığıyla Kampanya Öncüleri ile iletişime geçebilmek için Platformda mevcut ara yüzleri kullanarak başarılı bir şekilde bir kullanıcı hesabı (“Kullanıcı Hesabı”) ile kaydolmanız ve Famershub tarafından tarafınıza bir kullanıcı adı ve şifre bilgisi (“Kullanıcı Kimliği”) tanımlanmış olması gerekmektedir. Bir kullanıcı kimliği tarafınıza tanımlanmışsa, Kullanıcı Kimliğinizi güvenli bir biçimde saklamalı, kimseyle Kullanıcı Kimliğinizi paylaşmamalı ve hesap adları da dahil olmak üzere diğer hiçbir Famershub kullanıcısına ait kişisel veriyi toplamamalı ya da bu bilgilerin peşinden gitmemelisiniz. Famershub, kendi takdir yetkisine bağlı olarak dilediği zaman size tahsis edilmiş olan Kullanıcı Hesabını kapatma hakkını saklı tutar. Famershub size verilmiş olan Kullanıcı Hesabına erişimi kapatırsa, Famershub’a, detaylı hesap bilgilerinize veya hesabınıza ilişkin her türlü Kampanyaya erişiminiz engellenebilmektedir.

Süre ve Fesih

Hizmetlerimize ilişkin erişiminizi ve kullanımınızı kendi takdir yetkimize bağlı olarak herhangi bir zaman tarafınıza bir bildirimde bulunmadan sona erdirme hakkına sahibiz. Dilediğiniz zaman, bize support@Famershub.com adresinden mail atarak Hesabınızı kapatabilirsiniz. Hizmetlerimizin veya Hesabınızın kapatılması, kullanımına ara verilmesi ya da iptal edilmesi hallerinde, herhangi bir sınırlama olmaksızın mülkiyete, garanti koşullarına, sorumluluğun sınırlandırılmasına ve uyuşmazlık çözümüne dair hükümler dahil olmak üzere bu Şartlara dair tüm hükümler doğası gereği yürürlükte kalmaya devam eder.

Famershub Platformu Etkileyicilere Dair Kullanım Şartları

Kampanya Öncüleri ile Yapılan Kampanya Anlaşmaları

Platform, Platformumuza kaydolan ve size kendi Kampanya Öncüleri Profillerinin görüntülenmesi iznini veren Kampanya Öncülerinin Profillerine göz atmanıza olanak tanır. Eğer bir Kampanya Öncüsü Platform aracılığıyla sizi bir Kampanya için seçerse, Kampanya Öncüsü ile aranızda mutabakata varacağınız bu gibi hükümler ve koşullar altında ayrı bir anlaşmaya imza atabilirsiniz (“Kampanya Anlaşması”). Örneğin, Kampanya Anlaşması, (a) Kampanya Öncüsüne sunacağınız hizmetlerin açıklamasını, (b) ödeme koşullarını ve (c) bu Platform veya başka bir kanal aracılığıyla Kampanya Öncüsü ile aranızda konuşulan herhangi başka hüküm ve koşulları içerebilir. Famershub için değil, Kampanya Öncüsü için hizmetler sunduğunuzu ve bu Kullanım Şartlarına uygun düşecek biçimde talimatları üzerine Kampanya Öncüsünden size gönderilecek olan ödemenin sağlanması dışında, Famershub’ın bu anlaşmaya taraf olmadığını ve de sizin tarafınızdan ya da Kampanya Öncüsü tarafından yerine getirilecek yükümlülüklere ilişkin olarak Famershub’a hiçbir şekilde herhangi bir Kampanya Anlaşması ile sorumluluk yüklenemeyeceğini anlamış kabul edilmektesiniz. Bunun dışında, Platform aracılığıyla gönderilen, Kampanya Anlaşmasına uygun bir biçimde ve Kampanya Öncüsü tarafından kabul edilmiş her içeriğin sosyal medya hesabınız/hesaplarınız aracılığıyla (Kampanya Anlaşmasında öngörüldüğü üzere) en az altı (6) ay boyunca ya da Kampanya Anlaşmasında belirtilmiş daha uzun bir süre boyunca kamunun erişine açık olarak kalacağını anlayıp kabul etmektesiniz. Famershub bir Kampanya Öncüsüne veya Kampanya Anlaşmasına ilişkin olarak hiçbir şekilde temsilcilik ya da garanti sunmamaktadır. Bunun yanı sıra, her bir Kampanya Anlaşmasına dair müzakerede bulunurken ve yükümlülüklerinizi yerine getirirken iyi niyetle hareket edeceğinizi kabul etmektesiniz.

Onayı Reddedilen Kolaylaştırıcı Ödemeler

Eğer Famershub, bir Kampanya Anlaşması ile bağlantılı olarak Kampanya Öncüsünden size aktarılacak olan herhangi bir ödemeyi gönderimini kolaylaştırırsa, bu Kampanya Anlaşması ile ilgili olarak ilgili Kampanya Öncüsü tarafından Famershub’a ödenecek her tutar için, kendi takdir yetkisine bağlı olarak bu gibi Kolaylaştırıcı Ödemeleri gerçekleştirmeyi reddedebilir (her biri bir “Kolaylaştırıcı Ödeme”). Famershub, hiçbir Kolaylaştırıcı Ödeme veya Kampanya Anlaşması bağlamında sizin yeddi emininiz ya da mutemediniz değildir. Famershub, para kaynağının ilgili mevzuya aykırılık teşkil ettiğini (örneğin, dolandırıcılık ya da kara para aklama) tespit etmesi ya da kolluk kuvvetleri ile iş birliği yapmak durumunda kalması halinde, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, bir Kolaylaştırıcı Ödemeye blokaj koyma hakkını saklı tutar.

6 Aylık Münhasırlık

(i) Platform veya herhangi bir kanal aracılığıyla Kampanyaya ilişkin olarak bir Kampanya Öncüsü ile en son iletişime geçtiğiniz, (ii) bir Kampanya Öncüsü ile imzalanan bir Kampanya Anlaşmasının düzenlendiği (“Başlangıç Tarihi”) tarihten sonra başlamak üzere, altı (6) aylık bir süre boyunca ne sizin, ne temsilcilerinizin ya da iştikaklarınızın, herhangi bir tanıtıcı medya içeriğinin oluşturulmasını konu alan ve aşağıdaki istisnalara tabi olan bir anlaşmaya bu tür bir Kampanya Öncüsü ile doğrudan veya dolaylı olarak imza atma hakkı vardır: Aşağıda istisnai durumlar belirtilmiştir.

(i)Kampanya Öncüsü ile imzalayacağınız anlaşmanın, Famershub’ın bu yasa gereği bir ücrete hak kazanacağı bir Kampanya Anlaşması olması durumunda; veya

(ii)Anlaşmanın Düzenlenme tarihinde ya da öncesinde Kampanya Öncüsü ile söz konusu tanıtıcı medya içeriğinin oluşturulmasına ilişkin olarak yaptığınız müzakerelerde iyi niyetle hareket etmeniz halinde; ya da

(iii)Düzenlenme Tarihinden önce sona ermiş daha önceden var olan bir anlaşmayı Kampanya Öncüsü ile yenilediğiniz takdirde.

Değerlendirmeler ve Yorumlar

Kampanya Öncüsüne veya Kampanyaya dair her türlü değerlendirme, içerik, soru, yorum, öneri, fikir vb. bilgi (toplu olarak “Gönderiler”), dahil olmak üzere, Platforma ya da Famershub’a içerik göndererek Famershub’a ve iştiraklerine, (a) şu an da bilinen ya da bundan sonra dünya genelinde oluşturulması planlanan herhangi bir medya içeriği için kullanma, çoğaltma, değiştirme, işleme, çevirme, yayma, yayınlama, derleme eser oluşturma hakkı sunan ve bu gibi Gönderileri kamuya sunma ve işleme hakkını da kapsar nitelikte dünya çapında geçerli, münhasır nitelikte olmayan, telife tabi olmayan, kalıcı, devredilebilen, iptal edilemeyen ve tamamen alt lisans konusu yapılabilen; ve (b) bu tür bir Gönderimle bağlantılı olarak göndermiş olduğunuz ismi kullanma hakkını da kapsar nitelikte bir hak vermiş bulunmaktasınız. Bu bir gereklilik arz etmese de Famershub’ın kendi takdir yetkimiz dahilinde Gönderilerinize (örneğin, göndermiş olduğunuz bir Kampanya Öncüsü ya da Kampanya değerlendirmesinin üzerine adınızın ve yaşadığınız şehrin listelenmesi) dair birtakım özelikleri sunmayı tercih etmesine ve bu tür gönderilerin Kampanya Öncüleri ve Platformu kullanan diğer kişilerle paylaşılmasına onay vermiş bulunmaktasınız. Buna ilaveten, Famershub’a, yapılan Gönderilerde bu Kullanım Şartlarına aykırılık teşkil eder nitelikte sizin ya da Famershub’ın haklarını ihlal eden herhangi bir gerçek kişi ya da tüzel kişi hakkında yasal yollara başvurma hakkını vermiş bulunmaktasınız. Gönderilerin gizli olmadığını ve telife tabi olmadığını onay ve kabul etmiş bulunmaktasınız.

Famershub, tarafınızca yapılan ya da gönderilen hiçbir Gönderi için sorumluluk kabul ve taahhüt etmemektedir. Famershub’ın Gönderilerinizi paylaşma yükümlülüğü yoktur ve takdir yetkisi tamamen kendisinde olmak üzere Platformda hangi Gönderilerin yayınlanacağını belirleme hakkını saklı tutar. Bu şartları kabul etmiyorsanız lütfen bize herhangi bir Gönderi sunmayınız.

Sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere, özellikle Platformda paylaşılan değerlendirmeler dahil olmak üzere Gönderilerinizin içeriğinden doğan her türlü sorumluluk tamamen size aittir. Famershub’ın size herhangi bir bildirimde bulunmadan sahip olduğu hakları (örneğin, kullanma, yayınlama, silme) kullanabileceğini kabul etmiş bulunmaktasınız.

Ücretler ve Ödeme (ETKİLEYİCİLER)

Famershub, her Kampanya Anlaşması’nda belirlenen ücreti Kampanya Öncüsü’nden tahsil eder. Kampanya Öncüsünün herhangi bir iade talebinde bulunmaması ve içeriğinizin onaylanması durumunda FamersHub belirlenen ücretten 20% Komisyon Bedeli ve gerekli vergiler düşürülerek hesaplanan tutarı Profil sayfanızda belirtmiş olduğunuz IBAN’a gönderir. Profil sayfanızda belirtilen IBAN bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması sizin sorumluluğunuz dahilindedir. Kampanya Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerinizi tamamen veya kısmen yerine getirememeniz halinde Kampanya Öncüsü’nün iadeye başvurması durumunda Famershub’ın ; tarafınıza ödeme yapmayacağınızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Eğer Famershub, bir Kampanya Anlaşması ile bağlantılı olarak Kampanya Öncüsünden size aktarılacak olan herhangi bir ödemeyi gönderimini kolaylaştırırsa, bu Kampanya Anlaşması ile ilgili olarak ilgili Kampanya Öncüsü tarafından Famershub’a ödenecek her tutar için, kendi takdir yetkisine bağlı olarak bu gibi Kolaylaştırıcı Ödemeleri gerçekleştirmeyi reddedebilir (her biri bir “Kolaylaştırıcı Ödeme”). Famershub, hiçbir Kolaylaştırıcı Ödeme veya Kampanya Anlaşması bağlamında sizin yeddi emininiz ya da mutemediniz değildir. Famershub, para kaynağının ilgili mevzuya aykırılık teşkil ettiğini (örneğin, dolandırıcılık ya da kara para aklama) tespit etmesi ya da kolluk kuvvetleri ile iş birliği yapmak durumunda kalması halinde, kendi takdir yetkisine bağlı olarak, bir Kolaylaştırıcı Ödemeye blokaj koyma hakkını saklı tutar.

Mülkiyet

Sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere Platformda sunulan tüm tasarımlar, altyapı çizimleri, resimler, illüstrasyonlar, yazılımlar, sanat eserleri, videolar, müzikler, sesler, adlar, isimler, kelimeler, başlıklar, ibareler, logolar ve işaretler dahil olmak üzere tüm İçerikler üzerindeki mülkiyet ya da lisans hakkı Famershub’a aittir ve bu İçerikler telif, marka ve diğer fikri mülkiyet hakları ile koruma altındadır.

Famershub, yalnızca size özgü olarak tanınmayan bu Kullanım Şartlarına ilişkin olarak Platformda ve sunduğu bütün materyaller üzerinde sahip olduğu tüm hakları açıkça saklı tutmaktadır. Platform üzerindeki tüm hakların, mülkiyetin ve menfaatlerin, bu Kullanım Şartlarına (İçerik dahil olmak üzere) ilişkin olarak Famershub tarafından sunulan tüm materyallerin ve her tür güncellemenin, işlemenin, çevirinin, uyarlamanın ya da bunlara ilişkin olarak oluşturulacak derleme eserlerin ve bunların uhdelerinde bulunan fikri mülkiyet haklarının Famershub’ın (veya mevcut ise üçüncü kişi niteliğinde olan tedarikçilerin) mülkiyetinde kalacağını ve bu anlaşma hükümleri altında Famershub tarafından sunulan Platformun ve tüm materyallerin lisanslı olduğunu ve tarafınıza “satılmadığını” kabul etmiş bulunmaktasınız.

Famershub’ın web sitesine dair tüm içerikler telif korumasına tabidir: © 2021 Famershub, LLC.

Gizlilik Politikası

Kişisel bilgilerinizin toplanması, saklanması, kullanılması ve açıklanmasına ilişkin uygulamalarımıza dair önemli bilgiler içeren ve böylelikle Kullanım Şartlarına dahil edilen ve bu Kullanım Şartlarının bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikamızı incelemek için lütfen https://tr.famershub.com/privacy adresini ziyaret ediniz.

Kampanya Öncülerinin, kişisel bilgilerinizin toplanması, saklanması ve açıklanmasına ilişkin uygulamalarını hüküm altına alan ilave gizlilik politikalarına veya beyanatlara sahip olabileceğini lütfen dikkate alınız. Lütfen bu ilave gizlilik politikalarını veya beyanatları dikkatlice okuyunuz. İşbu anlaşma ile, Famershub’a kendinizi tanıttığınızı ve Platform aracılığıyla iş yapmayı seçtiğiniz herhangi bir Kampanya Öncüsü tarafından getirilen bu gizlilik politikalarını ya da beyanatlarını kabul etmiş olduğunuzu kabul ve taahhüt etmektesiniz.

İllegal veya Yasaklı Kullanım Engeli

Famershub tarafından öncesinde yazılı bir izin verilmedikçe, Platformu ve İçeriği İzin Verilen Kullanımın dışında kalacak şekilde kullanamazsınız. Yukarıda anılan genel hükümlerin niteliğini sınırlamaksızın, aşağıdakileri gerçekleştirmemeli ve hiç kimsenin gerçekleştirmesine de müsaade etmemelisiniz:

(a) Platformun ya da İçeriğin ya da bunlara ilişkin herhangi bir kısmın, ticari ya da ticari olmayan herhangi bir web sitesine “kullanım için adapte edilmesi”, “yansıtılması” ya da başka bir şekilde dahil edilmesi;

(b) Açıkça yazılı iznimiz bulunmadan, herhangi bir amaç altında bir robot, ağ, web kazıma aracı ya da başkaca otomatik araçlar kullanarak veya manuel olarak Platformun ya da İçeriğin herhangi bir kısmının erişilmesi, görüntülenmesi ya da kopyalanması;

(c) İçerikte veya Platformda robot kısıtlama üstbilgilerindeki herhangi bir kısıtlamanın ihlal edilmesi ya da Platforma erişimin önlemesine veya kısıtlanmasına yönelik olarak alınan diğer önlemlerin savuşturulması;

(d) Famershub’ın takdir yetkisinde olmak üzere, Platforma makul olmayan veya orantısız düzeyde büyük bir yük getiren veya getirebilecek herhangi bir eylemde bulunulması;

(e) herhangi bir amaçla Platformun herhangi bir kısmı için derin linkleme yapılması;

(f) Herhangi bir Kampanyada, Platformda ya da İçerikte bulunan her türlü filigranın, etiketin veya başka herhangi bir hukuki bildirimin veya tescil bildiriminin kaldırılması (ya da herhangi başka birinin bunları kaldırmasına izin verilmesi);

(g) Platformun ya da Kampanyanın mülkiyet hakkına ya da kaynağına ilişkin herhangi bir göstergenin gizlenmesi ya da değiştirilmesi amacı taşıyan değişiklikler dahil olmak üzere, Platformun ya da herhangi bir Kampanyanın değiştirilmesi veya değiştirilmesine yönelik girişimde bulunulması (veya başka herhangi birinin değiştirmesi ya da değiştirme girişiminde bulunması)

(h) Özel olarak ilgili Kampanya Anlaşması ile izin verilmesi ve yalnızca bu anlaşmada aynı şekilde belirtilip izin verilmesi istisnası dışında, Platformun ya da herhangi bir Kampanyanın veya İçeriğin, herhangi paylaşıma, ödünç vermeye ya da çoklu kullanıcılar tarafından kullanıma ya da başka herhangi bir kurumun yararına dönük bir hizmetin bir parçası olarak kullanılması;

(i) Dijital hak yönetimi yazılımı ya da şifreleme gibi Platformu koruyan güvenlik özelliklerinden ya da bileşenlerinden herhangi birinin bozulması, devre dışı bırakılması veya saldırıya uğratılıp etkisiz kılınması için başkalarına yardımcı olunması, başkalarının bu yönde yetkili kılınması ya da teşvik edilmesi;

(j) Platformun ya da İçeriğin herhangi bir kısmının herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması, değiştirilmesi, yayılması, devredilmesi, satılması, yayımlanması, yayınlanması, sürüme sokulması, aktarılması, ilan edilmesi, lisanslanması ya da tedavülünün sağlanması;

(k) Platforma veya İçeriğe dayalı olarak tamamen veya kısmen derleme eserlerin oluşturulması veya Platformun ya da İçeriğin kaynak koduna dönüştürülmesi, kaynak kodunun oluşturulması, üzerinde tersine mühendislik yapılması ya da Platformun veya İçeriğin herhangi bir kısmının kötü amaçlarla kullanılması;

(l) Platforma erişimin herhangi bir üçüncü kişilerin haklarını olması (fikri mülkiyet hakları ile sınırlı olmamak kaydıyla) ihlal edecek nitelikte olması; ya da

(m) Her bir durumda Famershub’ın kendi takdir yetkisine bağlı olacak şekilde, Platforma yüklenen veya Platform aracılığıyla aktarılan her türlü bilginin, görselin, metnin, verinin, medya içeriğinin ya da başka bir içeriğin aşağılayıcı, pornografik, nefret uyandıran, müstehcen, onur kırıcı veya herhangi bir kuralı ya da düzenlemeyi (ceza kanunları ve Federal Ticaret Komisyonu düzenlemeleri ile sınırlı olmamak üzere) ihlal edici nitelikte olması,

(n) Aşağıdaki nitelikleri taşıyan her türlü gönderinin paylaşılması, yüklenmesi, yayınlanması, sunulması ya da aktarılması:

(i) üçüncü kişilerin patent hakkını, telif hakkını, marka hakkını, ticari sırrını, manevi haklarını ya da diğer fikri mülkiyet haklarını ya da alenileştirme hakkını ya da özel hayatın dokunulmazlığı hakkını ihlal eden, gasp eden ya da bu haklara aykırılık teşkil eden nitelikte içerikler;

(ii) yürürlükteki herhangi bir yasayı ya da düzenlemeyi ihlal edecek ya da hukuki sorumluluk doğurabilecek herhangi bir eylemi gerçekleştirmek veya bu tür bir sonuca teşvik edici her türlü eylem;

(iii) sahte, aldatıcı ya da yanıltıcı nitelikteki gönderiler;

(iv) onur kırıcı, müstehcen, pornografik, edebe aykırı ya da aşağılayıcı gönderiler;

(v) ayrımcılığı, bağnazlığı, ırkçılığı, nefreti, tacizi teşvik eden ya da herhangi bir kişiye ya da gruba karşı zarar verici bir nitelikteki gönderiler;

(vi) bir gerçek kişiyi veya tüzel kişiyi hedef alan ve şiddet içeren veya tehdit ya da şiddetli körükleyici eylemler içeren gönderiler; ya da

(vii) illegal ya da zararlı faaliyetleri ya da maddeleri teşvik eden gönderiler.

Yukarıda anılan kısıtlamalara yönelik her türlü zarardan ya da Platformda paylaştığınız içerik nedeniyle doğabilecek diğer herhangi bir zarardan ötürü sorumluluk yalnızca size aittir. Famershub’ın size herhangi bir bildirimde bulunmadan herhangi bir Gönderiyi kullanmak üzere sahip olduğu haklarını (örneğin, kullanma, yayınlama, silme) kullanabileceğini kabul etmiş bulunmaktasınız.

Üçüncü Taraf Web Siteleri

Platform üçüncü taraf web sitelerine bağlantı sağlayabilmektedir. Famershub bu sitelerdeki bilgileri doğrulamamakta ya da hiçbir amaç altında bu bilgilerin kalitesi, doğruluğu, güvenilirliği, tamlığı, güncelliği, zamansal açıdan uygunluğu, ihlale sebebiyet vermediği, pazarlanabilir olduğu ya da elverişli nitelikte olduğu noktasında garanti vermemektedir. Bağlantılı herhangi bir web sitesindeki içerik Famershub'ın kontrolü altında değildir ve bu gibi herhangi bir web sitesine erişmek istiyorsanız bu erişimi tamamen tüm risklerini kendiniz yüklenerek gerçekleştirebilirsiniz.

Famershub, her bir Üçüncü Taraf Hesabınızın kullanımını düzenleyen ilgili hükümler ve koşullar altında kabul edildiği üzere Famershub’ın Üçüncü Taraf Hesabınıza erişimine izin vererek Hesabınızı geçerli bir hesap ile Facebook, YouTube veya Twitter, (bu gibi hizmetler, birer “Üçüncü Taraf Hizmeti” ve bu gibi hesaplar da birer “Üçüncü Taraf Hesabıdır”) gibi bir üçüncü taraf sosyal ağ, e-posta ya da içerik hizmetine bağlamanıza imkan tanıyabilir. Üçüncü Taraf Hesabınıza dair oturum bilgilerinizi, ilgili Üçüncü Taraf Hizmetine dair kullanımınızı düzenleyen hüküm ve koşullarda bir ihlale imza atmadan ve Famershub’ı herhangi bir ücret ödemeye mecbur bırakmadan veya Famershub’ı bu gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından getirilen kullanım kısıtlamalarına tabi tutmadan, Famershub’a açıklamaya yetkili olduğunuzu ve/veya Famershub’ın Üçüncü Taraf Hesabınıza (burada anılan amaçlar ile sınırlı olmamak üzere) erişimine izin vermiş olduğunuzu taahhüt etmektesiniz.

Famershub’a herhangi bir Üçüncü Taraf Hesabına erişim yetkisi vererek, Famershub’ın, Famershub Platformunda ve bu platform aracılığıyla Kullanıcı Hesabınızdan yararlanılabilir olması adına Üçüncü Taraf Hesabınızda sunduğunuz ve/veya sakladığınız (“Üçüncü Taraf Yazılımı İçeriği”) her türlü bilgiye, metne, yazılıma, müziğe, sese, fotoğrafa, resme, videoya, mesaja, etikete ve/veya diğer erişilebilir materyale (“İçerik”) Famershub’ın erişebileceğini, kullanıma sunabileceğini ve saklayabileceğini (eğer mevcutsa) anlayıp kabul etmiş bulunmaktasınız. Seçmiş olduğunuz Üçüncü Taraf Hesabına ve her bir Üçüncü Taraf hesabınızda ayarlamış olduğunuz gizlilik ayarlarına bağlı olarak, Üçüncü Taraf Hesaplarınızda paylaştığınız kişiyi tanımlayıcı bilgiler Famershub Platformundaki Kullanıcı Hesabınızda ve bu hesabınız üzerinden erişilebilir olabilir. İşbu hükümlerle Famershub’ı, talebiniz üzerine bu gibi Üçüncü Taraf Hizmetlerinden bilgi toplamaya ve bu hizmetlere bilgi göndermeye; ve bu Üçüncü Taraf Hesaplarından topladığımız her türlü bilgiye ilişkin olarak Hizmetler sunmaya yetkili kılmış bulmaktasınız. Bir Üçüncü Taraf Hesabı ya da bağlantılı bir hizmet kullanım dışı olursa veya Famershub’ın bu gibi bir Üçüncü Tarafa erişimi üçüncü taraf hizmet sağlayıcı tarafından sona erdirilirse, Üçüncü Taraf Yazılımı İçeriğinin artık Famershub Materyalleri üzerinden ulaşılabilir olmayacağını lütfen dikkate alınız. Hesabınız ile Üçüncü Taraf Hesaplarınız arasındaki bağlantıyı, “Ayarlar” bölümünden dilediğiniz zaman devre dışı bırakabilme yetkisine sahipsiniz. Çoğu durumda, esasen Üçüncü Taraf Yazılımı İçeriğinizin tümünü saklamamaktayız, bunun yerine bu gibi Üçüncü Taraf Yazılımı İçeriği ile bağlantılı üst veriyi toplayıp saklamaktayız. İşbu hükümlerle verilerin bu şekilde toplanmasına ve saklamasına onay vermiş bulunmaktasınız.

Üçüncü Taraf Hizmetleri İle Olan Bağlantı

.

ÜÇÜNCÜ TARAF HESAPLARINIZLA İLİŞKİLİ OLAN ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICISI İLE ARANIZDAKİ BAĞLANTININ YALNIZCA BU GİBİ ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICILARI İLE ARANIZDAKİ ANLAŞMA(LAR) İLE HÜKÜM ALTINA ALINDIĞINI VE FAMERSHUB’IN, BU GİBİ ÜÇÜNCÜ TARAF HESAPLARINDA AYARLAMIŞ OLDUĞUNUZ GİZLİLİK AYARLARININ İHLALİ HALİNDE BU HESAPLARA ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMET SAĞLAYICILARI TARAFINDAN SUNULACAK KİŞİYİ TANIMLAYICI BİLGİLERE DAİR HİÇBİR SORUMLULUĞU KABUL ETMEDİĞİNİ LÜTFEN DİKKATE ALINIZ. Famershub, doğruluk, meşruiyet ya da ihlale sebebiyet vermeme halleri ile sınırlı olmamak üzere hiçbir amaçla hiçbir Üçüncü Taraf Yazılımını değerlendirme yönünde bir çaba göstermemekte ve hiçbir Üçüncü Taraf Yazılımı İçeriği için sorumluluk üstlenmemektedir. Bir Üçüncü Taraf Hizmetinin ana esaslarını ve bizim bu esaslara erişimimizi dilediği zaman değiştirebileceğini ya da düzenleyebileceğini ve Hizmetlerimizin her zaman bu gibi Üçüncü Taraf Hizmetlerine bir bağlantı içereceğini her garanti edemeyeceğimizi dikkate almalısınız.

Ödeme işlemlerinin yürütülmesi gibi birtakım iş bazlı fonksiyonları bizim adımıza yerine getirmesi için diğer şirketlere iş sağlayabiliriz. Ödeme işlemleri birlikte yürüttüğümüz ortağımız, mali kuruluşları aracılığıyla ödeme yapmak ve federal kanunlar ve eyalet kanunları ve düzenlemelerine uygun hareket etmek adına sizden birtakım kişisel veri (örneğin, devlet tarafından verilmiş geçerli bir kimlik belgesi, yasal adınız, adresiniz ve doğum tarihiniz) sunmanızı isteyebilir. Ödemeye ilişkin herhangi bir sorun olduğundan sizinle doğrudan iletişime geçebilirler. Üçüncü kişimize sunulan her türlü bilgi gizli kalacaktır ve yalnızca özgülendiği amaca uygun olarak kullanılacaktır.

Virüsler

İçeriğin indirilmesi ve görüntülenmesi riski size ait olmak üzere gerçekleştirilir. Famershub, Platformun ya da İçeriğin bilgisayar sisteminiz ile uyumlu olup olmadığını ya da Platformun veya İçeriğin ya da Platform veya İçerikte yer alan herhangi bir bağlantının virüslerden, solucanlardan, truva atlarından, devre dışı bırakan cihazlardan ya da kirletici veya zararlı özellikler içeren diğer kodlardan arınmış olduğunu garanti ya da taahhüt etmemektedir. Bilgisayar sisteminizin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için koruyucu önlemler almak sizin sorumluluğunuzdadır ve Platform kullanımız sonucu bilgisayar sisteminiz açısından gerekli olabilecek her türlü hizmete, onarıma veya bağlantıya dair tüm masraflardan siz sorumlu olacaksınız.

Gizlilik İçermeyen Haberleşmeler

Famershub Platform aracılığıyla tarafınızca gerçekleştirilen hiçbir haberleşmenin gizliliğini garanti etmemektedir. Famershub genellikle Platforma veya Platform aracılığıyla aktarılan verilerin güveliğini sağlamaya dair kabul görmüş sektörel uygulamalara bağlı kalsa da Famershub’ın Platforma ya da herhangi bir Kampanyaya ilişkin kullanımınızla bağlantılı olarak İnternet ya da kamusal ağ üzerinden aktarılan verilerin güveliğini garanti edemeyeceğini ve etmeyeceğini anlayıp, kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.

SORUMLULUĞUN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

PLATFORM VE İÇERİK, HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA ŞART KOŞULMADAN "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR. PLATFORM YA DA İÇERİK KULLANIMINDAN DOĞAN RİSK SİZE AİTTİR. FAMERSHUB PLATFORMUN YA DA İÇERİĞİN KALİTESİ, DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, TAMLIĞI, GÜNCELLİĞİ YA DA ZAMANSAL AÇIDAN UYGUNLUĞU HAKKINDA HİÇBİR TAAHHÜT VERMEMEKTEDİR. FİYATLANDIRMA HATALARI DAHİL OLMAK VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA PLATFORM VE İÇERİK BÜNYESİNDE HATALAR, İHMALLER VE YANLIŞLIKLAR BULUNABİLİR. FAMERSHUB, PLATFORM YA DA İÇERİK BÜNYESİNDEKİ HATALAR, İHMALLER VE YANLIŞLIKLAR NEDENİYLE SORUMLULUK ÜSTLENMEMEKTEDİR. BUNA EK OLARAK, FAMERSHUB PLATFORMDAKİ HER TÜRLÜ FİYATLANDIRMA HATASINI DÜZELTME HAKKINI AÇIKÇA SAKLI TUTMAKTADIR.

İNTERNET SİTESİNDE GÖSTERİLEN İŞ VE KAMPANYA DEĞERLENDİRMELERİ YALNIZCA GENEL KILAVUZ NİTELİĞİNDEDİR VE FAMERSHUB DEĞERLENDİRMELERİN DOĞRULUĞUNU GARANTİ ETMEMEKTEDİR. FAMERSHUB BELİRLİ İŞLERİN, KAMPANYALARIN YA DA KAMPANYA TÜRLERİNİN ELVERİŞLİLİĞİ KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.

FAMERSHUB, HUKUKEN YASALARIN İZİN VERDİĞİ TÜM SINIRLAR DAHİLİNDE, AÇIKÇA, ZIMNİ, MEŞRU VEYA TALİ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN, TİCARİ ELVERİŞLİLİĞE DAİR ZIMNEN BELİRLENEN GÜVENCELER VE ŞARTLAR, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALE SEBEBİYET VERMEME YA DA PLATFORMUN VEYA İÇERİĞİN HATASIZ OLMASI VEYA OLACAĞI YA DA KESİNTİYE UĞRAMADAN İŞLEMEYE DEVAM EDECEK OLMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HER TÜRLÜ GÜVENCEDEN, TAAHHÜTTEN VE ŞARTTAN DOLAYI DOĞABİLECEK SORUMLULULUĞU KABUL ETMEMEKTEDİR. FAMERSHUB, HERHANGİ BİR GÜVENCEYE, SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE, TAKSİRE, KUSURSUZ SORUMLULUK HALİNE YA DA HUKUKİ DAYANAĞA BAĞLI OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN HİÇBİR DURUMDA HİÇBİR ZARARDAN DOLAYLI (DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, KUSURLU BIR FİİLDEN DOĞMAKLA BİRLİKTE MEYDANA GELEN DURUMUN DOĞAL VE ZORUNLU SONUCU OLMAYAN ZARARLAR YA DA CEZAİ ZARARLAR, MAHRUM KALINAN KAR, VERİ KAYBI, BEDENSEL ZARAR, PARA CEZALARI, ÜCRETLER, CEZAİ ŞARTLAR VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) PLATFORMUN, İÇERİĞİN YA DA KAMPANYA ANLAŞMASININ KULLANIMI YA DA FAYDALANILMASININ SAĞLANAMAMASI İLE İLGİLİ DURUMLARDAN KAYNAKLANAN VEYA BU DURUMLARA İLİŞKİN BU TÜR ZARARLARIN DOĞMA İHTİMALİNE KARŞI BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

PLATFORM ARACILIĞIYLA SİZİNLE İŞ İLİŞKİSİ KURAN İŞLETMELER BAĞIMSIZ KURULUŞLARDIR VE FAMERSHUB’IN YÜKLENİCİSİ, TEMSİLCİSİ YA DA ÇALIŞANI STATÜSÜNDE DEĞİLDİR. FAMERSHUB HİÇBİR İŞLETMENİN GERÇEKLEŞTİRECEĞİ FİİLLERDEN, HATALARDAN, İHMALLERDEN, TAAHHÜTLERDEN, GÜVENCELERDEN, İHLALLDERDEN VEYA KUSURLARDAN YA DA BEDENSEL ZARARLARDAN, ÖLÜMDEN, MALA İLİŞKİN ZARARDAN VEYA BUNLARDAN DOĞAN DİĞER ZARARLARDAN YA DA MASRAFLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR VE HİÇBİR ŞEKİLDE HERHANGİ BİR KAMPANYAYA YA DA KAMPANYA İLİŞKİSİNE DAİR SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR.

BAZI YARGI YETKİLERİ DOLAYLI HASARLARA YA DA ARIZİ ZARARLARA İLİŞKİN SORUMLULUĞUN ORTADAN KALDIRILMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA OLANAK TANIMAMAKTADIR. DOLAYISIYLA YUKARIDA ANILAN SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. YUKARIDA BAHSİ GEÇEN SINIRLAMANIN UYGULANMASININ SON BULACAĞI SINIRA KADAR, BİR KAMPANYA ANLAŞMASINDAN YA DA PLATFORMA VEYA İÇERİĞE DAİR KULLANIMINIZDAN YADA BUNLARDAN FAYDALANAMAMA DURUMUNUZDAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BİR KAMPANYA ANLAŞMASINA YA DA PLATFORMA VEYA İÇERİĞE DAİR KULLANIMINIZDAN YADA BUNLARDAN FAYDALANAMAMA DURUMUNUZA İLİŞKİN HERHANGİ BİR TALEPTEN KAYNAKLANANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE FAMERSHUB’IN BU KULLANIM ŞARTLARINA İLİŞKİN TOPLAM SORUMLULUĞU HİÇBİR DURUMDA YÜZ DOLARI ($100) YA DA YEREL PARA BİRMİNDE BU TUTARA EŞDEĞER MİKTARI AŞMAYACAKTIR. HÜKÜMLERİ DAHA DA NETLEŞTİRMEK ADINA, BU ŞARTLAR ALTINDA İLERİ SÜRÜLEN BİR VEYA BİRDEN TALEBİN VARLIĞI EN YÜKSEK SORUMLULUK MİKTARINI ARTTIRMAYACAKTIR.

Yukarıdaki sınırlamalar taraflar arasındaki risk dağıtımını yansıtmaktadır. Bu bölümde belirlenen sınırlamalar, bu şartlarla belirlenen herhangi bir sınırlandırılmış kanun yolunun esas varoluş amacını yerine getirmekte başarısız olmasının tespiti halinde dahi geçerliliğini sürdürmeye devam edecektir.

Zamanaşımı Süreleri

SİZ VE FAMERSHUB, BU ŞARTLARA BAĞLI OLARAK YA DA BU ŞARTLARA İLİŞKİN OLARAK ORTAYA ÇIKAN HER TÜRLÜ HUKUKİ SEBEBE, FAMERSHUB WEB SİTESİNE, SUNULAN HİZMETLERE VEYA KAMPANYALARA DAİR ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN, HUKUKİ SEBEBİN MEYDANA GELDİĞİ TARİHTEN BİR (1) YIL SONRA BAŞLAYACAĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AKSİ TAKDİRDE, BU TÜR BİR HUKUKİ SEBEP DAİMİ OLARAK ENGELLENMİŞ OLACAKTIR.

Tazminat

Famershub’ı ve şirket bünyesindeki tüm yetkilileri, yöneticileri, çalışanları ve temsilcileri : (a) bu Kullanım Şartları ya da burada ilişkilendirilen herhangi bir belge dahilinde vermiş olduğunuz güvenceleri, taahhütleri ya da yükümlülüklerinizi ihlal etmenizden ; (b) herhangi bir yasayı (Herhangi bir Federal Ticaret Komisyonu düzenlemesi ya da yönergesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) veya üçüncü şahıslara ilişkin hakları (fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ihlal etmenizden; (c) Platforma ilişkin kullanımınızı ; (d) sizin tarafınızdan veya adınıza ya da onayınız dahilinde hareket eden herhangi bir üçüncü kişi tarafından herhangi bir Kampanya Anlaşması dahilindeki yükümlülüklerin ihlalinden ya da yerine getirilmemesinden veya (e) sizin tarafınızdan, Kampanya Öncüleri ya da adınıza veya izniniz dahilinde hareket eden herhangi bir üçüncü kişi tarafından bir Kampanyaya ilişkin olarak oluşturulan herhangi bir medya içeriğinin kullanımından kaynaklanan her türlü iddiaya, davaya sebebiyet verebilecek nitelikteki hukuki nedenlere, taleplere, rücu hakkına, kayıplara, zararlara, para cezalarına, cezai şartlara veya makul düzeydeki yasal ve muhasebe kaynaklı giderler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü masrafa ya da gidere karşı, korumakla ve tazminat yükümlülüğünü gidermekle mükellefsiniz.

Platformun Coğrafi Olarak Uygulama Alanı

Platformda tanımlanan Etkileyicilerin, Kampanyaların ve hizmetlerin tümü bütün yargı mercileri bakımından elverişli değildir. Ayrıca, Platformdaki hiçbir unsur, bu türden bir teklifin ya da teşvikin yasalar tarafından yasaklandığı yargı mercileri bünyesindeki hiçbir kişiye herhangi bir ürünün ya da hizmetin satın alınmasına ya da satılmasına yönelik bir teklif veya teşvik teşkil etmemektedir.

Sözleşmenin Bütünlüğü, Feragat ve Ayrılabilirlik

Bu Kullanım Şartları Famershub ile aranızda bu husustaki ihtilaf konusuna ilişkin anlaşmanın bütünlüğünü teşkil etmektedir ve elektronik, sözlü ya da yazılı olup olmadığına bakılmaksızın Platforma ilişkin olarak Famershub aranızda gerçekleştirilen tüm eski veya eş zamanlı haberleşmelerin ve tekliflerin yerine geçmektedir. Bu Kullanım Şartlarının yazılı bir sürümü ve elektronik formatta yapılan her türlü bildirim, bu Kullanım Şartlarına bağlı ve ilişkin olarak adli ya da idari davalarda aynı ölçüde kabul edilebilirliğe ve orijinal olarak yazılı şekilde basılmış ve muhafaza edilmiş olan diğer iş dokümanları ve belgeleri ile aynı şartlara sahip olacaktır.

Famershub'ın bu Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmünün katı bir biçimde yerine getirilmesini sağlama yönünde başarısız olması halinde, bu husus herhangi bir hükümden ya da haktan feragat olarak yorumlanamayacaktır. Bu türden herhangi bir haktan ya da hükümden feragat edilmesi halinde bu feragatin bir hüküm ifade edilebilmesi yalnızca Famershub’ın tam yetkili temsilcisi tarafından yazılı olarak imzalanmış olması halinde geçerli olacaktır. Bu Şartlarda açıkça belirtilmesi hali hariç olmak üzere, herhangi bir tarafın bu Şartlar dahilinde ya da başka hükümler dahilinde herhangi bir kanun yoluna, sahip olduğu diğer yasal yollara zarar vermeden başvuracaktır.

Bir yetkili mahkemenin herhangi bir sebepten ötürü bu Kullanım Şartları kapsamındaki herhangi bir hükmü geçersiz ya da uygulanamaz bulması halinde, söz konusu hüküm yasalarca izin verilen azami ölçüde icra edilecek ve bu Şartlara dair diğer hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Bu Kullanım Şartları kapsamındaki herhangi bir hükmün, taraflar arasında imzalanan diğer bir anlaşmanın (Kampanyaya ilişkin bir Kampanya Anlaşması hükümleri gibi) hükümleri ile çelişmesi halinde, bu Kullanım Şartları hükümleri geçerli olacaktır; şu şartla ki, şayet ayriyeten Platforma kayıtlı bir Kampanya Öncüsü iseniz, Kampanya Öncüleri için geçerli olan kullanım şartları bu hususta Famershub ile aranızdaki ilişkiyi düzenleyecektir.

Bu Kullanım Şartlarının ve buna ilişkin tüm belgelerin İngilizce olarak hazırlanması her iki tarafın da özel talebidir.

Famershub Platformu Kampanya Öncülerine Dair Kullanım Şartları

Aşağıdaki kullanım şartları ("Kullanım Şartları"), (1) http://www.tr.famershub.com (“Web sitesi”) adresinde yer alan Famershub web sitesine erişiminizi ve bu web sitesini kullanımınızı, (2) tanıtıcı online medya içeriği (her biri bir "Etkileyici" (Influencer) oluşturmak üzere kişi eşleştirmesini kolaylaştıran Famershub online platformunu ve Kampanya Öncülerini (aşağıda tanımlandığı üzere), ve (3) Web sitesinde (toplu olarak "Platform”) açıklandığı üzere Famershub tarafından sunulan diğer tüm hizmetleri düzenlemektedir. Bu Kullanım Şartları Famershub, LTD. ŞTİ. ("Famershub", “biz”, “bizim”) ile sizin aranızda bir anlaşma akdetmektedir. "Siz" tabiri Platformu ziyaret eden, Platformda gezinen veya başka bir şekilde Platformu kullanan ya da ürünleriniz ya da hizmetleriniz (her biri bir “Kampanya”) için tanıtıcı online medya içeriği oluşturmak amacıyla Famershub’a kayıt olan kişilerle veya işletmelerle (her biri bir “Kampanya Öncüsü”) iletişim kuran kişiyi ya da işletmeyi ifade etmektedir. Platforma erişerek ve Platformu kullanarak (“kullanmak” tabiri, bundan sonra Platform söz konusu olduğunda erişim ya da kullanım anlamına gelecek olup kullanmak da aynı anlama gelecektir) bu Kullanım Şartları ile bağlı olmayı ve bu kurallara uymayı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Bu Kullanım Şartları ile bağlı olmayı kabul ve taahhüt etmezseniz, lütfen Platforma erişim sağlamayınız ya da Platformu kullanmayınız. Bir başka gerçek kişinin veya tüzel kişinin adına Platforma erişiyorsanız ya da Platformu kullanıyorsanız, temsilci sıfatıyla bu gerçek ya da tüzel kişileri bu Kullanım Şartlarına bağlı kılmaya yetkili olduğunuzu garanti etmiş olmaktasınız.

Platform yalnızca (“İzin Verilen Kullanım”) : (1) profiller, fiyat kotası ve Etkileyicilerin videoları (her biri bir “Etkileyici Profili”) dahil olmak üzere, Platformdaki çeşitli Kampanyalar ve Etkileyiciler ile ilgili bilgi elde etmek için size yardımcı olmaya; (2) kendinizle ve Kampanya talebinizle ilgili bilgi paylaşımında bulunmanıza ; (3) Etkileyicilere ilişkin değerlendirmeler paylaşmanıza ; (4) Kampanya Anlaşması’na imza atmak maksadıyla Etkileyicilerle iletişime geçilmesini kolaylaştırmaya ; ve (5) bir Kampanya Anlaşması (“Platform Hizmetleri”) adı altında sizden Etkileyiciye gönderilecek olan ödemelerin aktarımını kolaylaştırmaya tahsis edilmiştir.

Bu Kullanım Şartlarında ve Platformda Yapılan Değişiklikler

İlgili mevzuat gereği yasaklanmış olması hariç olmak üzere, Famershub, bu Kullanım Şartlarını herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Şartlarında yapılan değişiklikler sonrasında Platforma devamlı olarak erişmeniz ya da Platformu kullanmanız bu değişiklileri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu Kullanım Şartlarını düzenli olarak incelemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Famershub, Platformda yer alan veya Platform aracılığıyla sunulan ("İçerik") her türlü bilgiyi, maddeyi ya da içeriği (fiyat, özellikler, Etkileyicilerin elverişliliği, Etkileyicilerin Profilleri, Kampanya türleri ve Kampanyalara ve Etkileyicilere dair değerlendirmeler ile sınırlı olmamak üzere) herhangi bir bildirimde bulunmadan her zaman ve dönem dönem değiştirme hakkını saklı tutar.

Platformun Kullanımı

Platformu kullanmanızın bir şartı olarak: (a) ikametgah sınırlarınız içerisinde reşit olma yaşını geçtiğinizi; (b) bağlayıcı bir hukuki yükümlülük tesis etmeye elverişli yasal yetkiye sahip olduğunuzu; (c) Kullanım Şartlarına uygun bir biçimde Platformu kullanacağınızı; ve (d) Platformda sunduğunuz bütün bilgilerin doğru, gerçek, güncel ve tam olduğunu taahhüt etmektesiniz.

Famershub, bu Kullanım Şartlarının ihlali halleri ile sınırlı olmamak üzere dilediği zaman ve herhangi bir sebepten ötürü herhangi bir kimsenin Platforma ya da sunduğu hizmetlere erişimini engelleme yetkisini, tamamen kendi takdir yetkisi dahilinde kullanma hakkını elinde bulundurmaktadır. Bu gibi erişim ya da kullanım faaliyetlerine Famershub’ın talebi üzerine derhal son vermek durumundasınız.

Verilen Lisanslar

Bu Kullanım Şartlarına bağlı olarak, Famershub Kullanım Şartlarına uygun bir biçimde Platforma erişiminize ve Platformu kullanmanıza olanak sağlamak adına size Sözleşme Süresi boyunca bireysel, iptal edilebilen, münhasır olmayan ve devredilmeyen nitelikte bir lisans vermektedir.

Bu Kullanım Şartlarına bağlı olarak, Famershub’a her türlü veriye, bilgiye, (1) sizin Platforma yüklemiş, aktarmış veya girmiş olduğunuz ya da (2) yerel bilgisayar sisteminizden veya sizin rızanızla üçüncü kişilerden ve her durumda bunlara ilişkin derleme ve işleme eserler de dahil olmak üzere yalnızca : bu tür verilerin işlenmesi (A) Platform Hizmetlerini sunmak, (B) ilgili mevzuata uygun hareket etmek ve (C) Famershub’ın makul düzeydeki denetim ve veri saklama politikalarına uyulmasını sağlamak adına topladığımız her türlü kayda ya da belgeye erişebilmesi, bunları toplayabilmesi, depolaması ve kullanması için kalıcı, devredilebilen, iptal edilemeyen, telife tabi olmayan, tamamen bedeli ödenmiş, dünya çapında geçerli ve tamamıyla alt lisansa konu edilebilen bir lisans vermiş bulunmaktasınız.

Kullanıcı Hesabı

Platformu kullanabilmek ve Platform aracılığıyla Etkileyiciler ile iletişime geçebilmek için Platformda mevcut ara yüzleri kullanarak başarılı bir şekilde bir kullanıcı hesabı (“Kullanıcı Hesabı”) ile kaydolmanız ve Famershub tarafından tarafınıza bir kullanıcı adı ve şifre bilgisi (“Kullanıcı Kimliği”) tanımlanmış olması gerekmektedir. Bir kullanıcı kimliği tarafınıza tanımlanmışsa, Kullanıcı Kimliğinizi güvenli bir biçimde saklamalı, kimseyle Kullanıcı Kimliğinizi paylaşmamalı ve hesap adları da dahil olmak üzere diğer hiçbir Famershub kullanıcısına ait kişisel veriyi toplamamalı ya da bu bilgilerin peşinden gitmemelisiniz. Famershub, kendi takdir yetkisine bağlı olarak dilediği zaman size tahsis edilmiş olan Kullanıcı Hesabını kapatma hakkını saklı tutar. Famershub size verilmiş olan Kullanıcı Hesabına erişimi kapatırsa, Famershub’a, detaylı hesap bilgilerinize veya hesabınıza ilişkin her türlü Kampanyaya erişiminiz engellenebilmektedir.

Süre ve Fesih

Hizmetlerimize ilişkin erişiminizi ve kullanımınızı kendi takdir yetkimize bağlı olarak herhangi bir zaman tarafınıza bir bildirimde bulunmadan sona erdirme hakkına sahibiz. Dilediğiniz zaman, bize support@Famershub.com adresinden mail atarak Hesabınızı kapatabilirsiniz. Hizmetlerimize ilişkin erişiminizi ve kullanımınızı kendi takdir yetkimize bağlı olarak herhangi bir zaman tarafınıza bir bildirimde bulunmadan sona erdirme hakkına sahibiz. Dilediğiniz zaman, bize support@Famershub.com adresinden mail atarak Hesabınızı kapatabilirsiniz. Hizmetlerimizin veya Hesabınızın kapatılması, kullanımına ara verilmesi ya da iptal edilmesi hallerinde, herhangi bir sınırlama olmaksızın mülkiyete, garanti koşullarına, sorumluluğun sınırlandırılmasına ve uyuşmazlık çözümüne dair hükümler dahil olmak üzere bu Şartlara dair tüm hükümler doğası gereği yürürlükte kalmaya devam eder. Bununla birlikte, her Kampanya Anlaşması, bu tür Kampanya Anlaşmalarında öngörüldüğü üzere iptale ve ödemeye ilişkin hükümlere tabi olacaktır.

Etkileyicilerle Yapılan Kampanya Anlaşmaları

Platform, Platformumuza kaydolan ve size kendi Etkileyici Profillerinin görüntülenmesi iznini veren Etkileyicilerin Profillerine göz atmanıza olanak tanır. Eğer bir Etkileyiciyi Platform aracılığıyla bir Kampanya için seçerseniz, o Etkileyici ile aranızda mutabakata varacağınız bu gibi hükümler ve koşullar altında ayrı bir anlaşmaya imza atabilirsiniz (“Kampanya Anlaşması”). Örneğin, Kampanya Anlaşması, (a) Etkileyici tarafından sunulacak hizmetlerin açıklamasını, (b) ödeme koşullarını ve (c) bu Platform veya başka bir kanal aracılığıyla Etkileyici ile aranızda konuşulan herhangi başka hüküm ve koşulları içerebilir. Famershub için değil, seçtiğiniz Etkileyici ile iş ilişkisine girdiğinizi ve bu Kullanım Şartlarına uygun düşecek biçimde talimatlarınız üzerine sizden Etkileyiciye gönderilecek olan ödemenin sağlanması dışında, Famershub’ın bu anlaşmaya taraf olmadığını ve de sizin tarafınızdan ya da Etkileyici tarafından yerine getirilecek yükümlülüklere ilişkin olarak Famershub’a hiçbir şekilde herhangi bir Kampanya Anlaşması ile sorumluluk yüklenemeyeceğini anlamış kabul edilmektesiniz. Famershub bir Etkileyiciye veya Kampanya Anlaşmasına ilişkin olarak hiçbir şekilde temsilcilik ya da garanti sunmamaktadır. Bunun yanı sıra, her bir Kampanya Anlaşmasına dair müzakerede bulunurken ve yükümlülüklerinizi yerine getirirken iyi niyetle hareket edeceğinizi kabul etmektesiniz.

Platform aracılığıyla yürütülenlerden farklı bir Kampanya Anlaşmasına imza atmanız halinde Famershub’ı, bu tür bir Kampanya Anlaşmasının imzalandığı tarihten sonraki yedi (7) gün içerisinde bu husustan haberdar etmek durumundasınız.

Herhangi bir ücret veya cezai şart ödenmeden 72 saat içerisinde her türlü Kampanya Anlaşması tarafınızca feshedilebilir. Bu zaman dilimi geçtikten sonra herhangi bir Kampanya Anlaşmasının feshi halinde, Kampanya Anlaşmasının toplam bedelinin yüzde yirmisi (%20) tutarında bir ücretin ödenmesi söz konusu olacaktır ancak, şayet herhangi bit Etkileyici Kampanya Anlaşmasına ilişkin herhangi bir içerik yayına almışsa, ilgili Etkileyicinin içerik oluşturma ücretinin yüzde yüzü (%100) ve de Kampanya Anlaşmasının toplam bedelinin yüzde yirmisi (%20) tutarında bir meblağ ile cezalandırılmak durumundasınız.

6 Aylık Münhasırlık

(i) Platform veya herhangi bir kanal aracılığıyla Kampanyaya ilişkin olarak bir Etkileyici ile en son iletişime geçtiğiniz, (ii) bir Etkileyici ile imzalanan bir Kampanya Anlaşmasının düzenlendiği (“Başlangıç Tarihi”) tarihten sonra başlamak üzere, altı (6) aylık bir süre boyunca ne sizin, ne temsilcilerinizin ya da iştikaklarınızın, herhangi bir tanıtıcı medya içeriğinin oluşturulmasını konu alan ve aşağıdaki istisnalara tabi olan bir anlaşmaya bu tür bir Etkileyici ile doğrudan veya dolaylı olarak imza atma hakkı vardır. Aşağıda istisnai durumlar belirtilmiştir.

(i) FamersHub üzerinden gerçekleşecek Bir Kampanya Anlaşması olması durumunda

(ii)Anlaşmanın Düzenlenme tarihinde ya da öncesinde Etkileyici ile söz konusu tanıtıcı medya içeriğinin oluşturulmasına ilişkin olarak yaptığınız müzakerelerde iyi niyetle hareket etmeniz halinde; ya da

(iii)Düzenlenme Tarihinden önce sona ermiş daha önceden var olan bir anlaşmayı Kampanya Öncüsü ile yenilediğiniz takdirde.

Değerlendirmeler ve Yorumlar

Etkileyicilere veya Kampanyaya dair her türlü değerlendirme, içerik, soru, yorum, öneri, fikir vb. bilgi (toplu olarak “Gönderiler”), dahil olmak üzere, Platforma ya da Famershub’a içerik göndererek Famershub’a ve iştiraklerine, (a) şu an da bilinen ya da bundan sonra dünya genelinde oluşturulması planlanan herhangi bir medya içeriği için kullanma, çoğaltma, değiştirme, işleme, çevirme, yayma, yayınlama, derleme eser oluşturma hakkı sunan ve bu gibi Gönderileri kamuya sunma ve işleme hakkını da kapsar nitelikte dünya çapında geçerli, münhasır nitelikte olmayan, telife tabi olmayan, kalıcı, devredilebilen, iptal edilemeyen ve tamamen alt lisans konusu yapılabilen; ve (b) bu tür bir Gönderimle bağlantılı olarak göndermiş olduğunuz ismi kullanma hakkını da kapsar nitelikte bir hak vermiş bulunmaktasınız. Bu bir gereklilik arz etmese de Famershub’ın kendi takdir yetkimiz dahilinde Gönderilerinize (örneğin, göndermiş olduğunuz bir Etkileyici ya da Kampanya değerlendirmesinin üzerine adınızın ve yaşadığınız şehrin listelenmesi) dair birtakım özelikleri sunmayı tercih etmesine ve bu tür gönderilerin Etkileyiciler ve Platformu kullanan diğer kişilerle paylaşılmasına onay vermiş bulunmaktasınız. Buna ilaveten, Famershub’a, yapılan Gönderilerde bu Kullanım Şartlarına aykırılık teşkil eder nitelikte sizin ya da Famershub’ın haklarını ihlal eden herhangi bir gerçek kişi ya da tüzel kişi hakkında yasal yollara başvurma hakkını vermiş bulunmaktasınız. Gönderilerin gizli olmadığını ve telife tabi olmadığını onay ve kabul etmiş bulunmaktasınız.

Famershub, tarafınızca yapılan ya da gönderilen hiçbir Gönderi için sorumluluk kabul ve taahhüt etmemektedir. Famershub’ın Gönderilerinizi paylaşma yükümlülüğü yoktur ve takdir yetkisi tamamen kendisinde olmak üzere Platformda hangi Gönderilerin yayınlanacağını belirleme hakkını saklı tutar. Bu şartları kabul etmiyorsanız lütfen bize herhangi bir Gönderi sunmayınız.

Özellikle Platformda paylaşılan değerlendirmeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Gönderileriniz içeriğine dair tüm sorumluluk size aittir. Platforma ya da Platformdan : (i) herhangi bir hukuka aykırı, tehdit içeren, karalayıcı, aşağılayıcı, müstehcen, pornografik veya özel hayatın dokunulmazlığı hakkını ihlal eden ya da herhangi bir kuralı ya da düzenlemeyi (ceza kanunları ve Federal Ticaret Komisyonu düzenlemeleri ile sınırlı olmamak üzere) ihlal edici nitelikte; (ii) herhangi bir ticari materyale ya da içeriğe (fon teşviki, reklamcılık ya da herhangi bir malın veya hizmetin piyasaya sürülmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sahip ; ve (iii) herhangi bir üçüncü kişinin telif hakkını, marka hakkını, patent hakkını veya diğer herhangi bir mülkiyet hakkını ihlal eden, gasp eden ya da bu haklara aykırılık teşkil eden nitelikte paylaşım yapmamakla yükümlüsünüz. Yukarıda anılan kısıtlamalara yönelik her türlü zarardan ya da Platformda paylaştığınız içerik nedeniyle doğabilecek diğer herhangi bir zarardan ötürü sorumluluk yalnızca size aittir. Famershub’ın size herhangi bir bildirimde bulunmadan herhangi bir Gönderiyi kullanmak üzere sahip olduğu haklarını (örneğin, kullanma, yayınlama, silme) kullanabileceğini kabul etmiş bulunmaktasınız.

Ücretler ve Ödeme (KAMPANYA ÖNCÜLERİ)

Famershub, her Kampanya Anlaşmasına bağlı olarak tarafınızdan Etkileyici’ye ödenecek borçları sizden tahsil eder ya da şayet bir Kampanya Anlaşmasına ilişkin olarak tarafınızca ödenecek bir borç yoksa, Famershub’a Web Sitemizde bulabileceğiniz ödeme planınca belirlenen tutarı (“Ücret”) ödemek durumundasınız. Etkileyicinin Kampanya Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini tamamen veya kısmen yerine getirememesi halinde iadeye başvurmanız durumunda dahi Famershub’ın ; anlaşılan ücret üzerinden 20% komisyon ücretini düşerek para iadenizi yapacağını kabul etmiş sayılmaktasınız.

Mülkiyet

Sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere Platformda sunulan tüm tasarımlar, altyapı çizimleri, resimler, illüstrasyonlar, yazılımlar, sanat eserleri, videolar, müzikler, sesler, adlar, isimler, kelimeler, başlıklar, ibareler, logolar ve işaretler dahil olmak üzere tüm İçerikler üzerindeki mülkiyet ya da lisans hakkı Famershub’a aittir ve bu İçerikler telif, marka ve diğer fikri mülkiyet hakları ile koruma altındadır.

Famershub, yalnızca size özgü olarak tanınmayan bu Kullanım Şartlarına ilişkin olarak Platformda ve sunduğu bütün materyaller üzerinde sahip olduğu tüm hakları açıkça saklı tutmaktadır. Platform üzerindeki tüm hakların, mülkiyetin ve menfaatlerin, bu Kullanım Şartlarına (İçerik dahil olmak üzere) ilişkin olarak Famershub tarafından sunulan tüm materyallerin ve her tür güncellemenin, işlemenin, çevirinin, uyarlamanın ya da bunlara ilişkin olarak oluşturulacak derleme eserlerin ve bunların uhdelerinde bulunan fikri mülkiyet haklarının Famershub’ın (veya mevcut ise üçüncü kişi niteliğinde olan tedarikçilerin) mülkiyetinde kalacağını ve bu anlaşma hükümleri altında Famershub tarafından sunulan Platformun ve tüm materyallerin lisanslı olduğunu ve tarafınıza “satılmadığını” kabul etmiş bulunmaktasınız.

Famershub’ın web sitesine dair tüm içerikler telif korumasına tabidir: © 2021 Famershub, LLC.

Gizlilik Politikası

Kişisel bilgilerinizin toplanması, saklanması, kullanılması ve açıklanmasına ilişkin uygulamalarımıza dair önemli bilgiler içeren ve böylelikle Kullanım Şartlarına dahil edilen ve bu Kullanım Şartlarının bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikamızı incelemek için lütfen https://tr.famershub.com/privacy adresini ziyaret ediniz: Gizlilik Politikası

Etkileyicilerin, kişisel bilgilerinizin toplanması, saklanması ve açıklanmasına ilişkin uygulamalarını hüküm altına alan ilave gizlilik politikalarına veya beyanatlara sahip olabileceğini lütfen dikkate alınız. Lütfen bu ilave gizlilik politikalarını veya beyanatları dikkatlice okuyunuz. İşbu anlaşma ile, Famershub’a kendinizi tanıttığınızı ve Platform aracılığıyla iş yapmayı seçtiğiniz herhangi bir Etkileyici tarafından getirilen bu gizlilik politikalarını ya da beyanatlarını kabul etmiş olduğunuzu kabul ve taahhüt etmektesiniz.

İllegal veya Yasaklı Kullanım Engeli

Famershub tarafından öncesinde yazılı bir izin verilmedikçe, Platformu ve İçeriği İzin Verilen Kullanımın dışında kalacak şekilde kullanamazsınız. Yukarıda anılan genel hükümlerin niteliğini sınırlamaksızın, aşağıdakileri gerçekleştirmemeli ve hiç kimsenin gerçekleştirmesine de müsaade etmemelisiniz:

(a) Platformun ya da İçeriğin ya da bunlara ilişkin herhangi bir kısmın, ticari ya da ticari olmayan herhangi bir web sitesine “kullanım için adapte edilmesi”, “yansıtılması” ya da başka bir şekilde dahil edilmesi;

(b) Açıkça yazılı iznimiz bulunmadan, herhangi bir amaç altında bir robot, ağ, web kazıma aracı ya da başkaca otomatik araçlar kullanarak veya manuel olarak Platformun ya da İçeriğin herhangi bir kısmının erişilmesi, görüntülenmesi ya da kopyalanması;

(c) İçerikte veya Platformda robot kısıtlama üstbilgilerindeki herhangi bir kısıtlamanın ihlal edilmesi ya da Platforma erişimin önlemesine veya kısıtlanmasına yönelik olarak alınan diğer önlemlerin savuşturulması;

(d) Famershub’ın takdir yetkisinde olmak üzere, Platforma makul olmayan veya orantısız düzeyde büyük bir yük getiren veya getirebilecek herhangi bir eylemde bulunulması;

(e) herhangi bir amaçla Platformun herhangi bir kısmı için derin linkleme yapılması;

(f) Herhangi bir Kampanyada, Platformda ya da İçerikte bulunan her türlü filigranın, etiketin veya başka herhangi bir hukuki bildirimin veya tescil bildiriminin kaldırılması (ya da herhangi başka birinin bunları kaldırmasına izin verilmesi);

(g) Platformun ya da Kampanyanın mülkiyet hakkına ya da kaynağına ilişkin herhangi bir göstergenin gizlenmesi ya da değiştirilmesi amacı taşıyan değişiklikler dahil olmak üzere, Platformun ya da herhangi bir Kampanyanın değiştirilmesi veya değiştirilmesine yönelik girişimde bulunulması (veya başka herhangi birinin değiştirmesi ya da değiştirme girişiminde bulunması)

(h) Özel olarak ilgili Kampanya Anlaşması ile izin verilmesi ve yalnızca bu anlaşmada aynı şekilde belirtilip izin verilmesi istisnası dışında, Platformun ya da herhangi bir Kampanyanın veya İçeriğin, herhangi paylaşıma, ödünç vermeye ya da çoklu kullanıcılar tarafından kullanıma ya da başka herhangi bir kurumun yararına dönük bir hizmetin bir parçası olarak kullanılması;

(i) Dijital hak yönetimi yazılımı ya da şifreleme gibi Platformu koruyan güvenlik özelliklerinden ya da bileşenlerinden herhangi birinin bozulması, devre dışı bırakılması veya saldırıya uğratılıp etkisiz kılınması için başkalarına yardımcı olunması, başkalarının bu yönde yetkili kılınması ya da teşvik edilmesi;

(j) Platformun ya da İçeriğin herhangi bir kısmının herhangi bir şekilde kopyalanması, çoğaltılması, değiştirilmesi, yayılması, devredilmesi, satılması, yayımlanması, yayınlanması, sürüme sokulması, aktarılması, ilan edilmesi, lisanslanması ya da tedavülünün sağlanması;

(k) Platforma veya İçeriğe dayalı olarak tamamen veya kısmen derleme eserlerin oluşturulması veya Platformun ya da İçeriğin kaynak koduna dönüştürülmesi, kaynak kodunun oluşturulması, üzerinde tersine mühendislik yapılması ya da Platformun veya İçeriğin herhangi bir kısmının kötü amaçlarla kullanılması;

(l) Platforma erişimin herhangi bir üçüncü kişilerin haklarını olması (fikri mülkiyet hakları ile sınırlı olmamak kaydıyla) ihlal edecek nitelikte olması; ya da

(m) Her bir durumda Famershub’ın kendi takdir yetkisine bağlı olacak şekilde, Platforma yüklenen veya Platform aracılığıyla aktarılan her türlü bilginin, görselin, metnin, verinin, medya içeriğinin ya da başka bir içeriğin aşağılayıcı, pornografik, nefret uyandıran, müstehcen, onur kırıcı veya herhangi bir kuralı ya da düzenlemeyi (ceza kanunları ve Federal Ticaret Komisyonu düzenlemeleri ile sınırlı olmamak üzere) ihlal edici nitelikte olması,

(n) Aşağıdaki nitelikleri taşıyan her türlü gönderinin paylaşılması, yüklenmesi, yayınlanması, sunulması ya da aktarılması:

(i) üçüncü kişilerin patent hakkını, telif hakkını, marka hakkını, ticari sırrını, manevi haklarını ya da diğer fikri mülkiyet haklarını ya da alenileştirme hakkını ya da özel hayatın dokunulmazlığı hakkını ihlal eden, gasp eden ya da bu haklara aykırılık teşkil eden nitelikte içerikler;

(ii) yürürlükteki herhangi bir yasayı ya da düzenlemeyi ihlal edecek ya da hukuki sorumluluk doğurabilecek herhangi bir eylemi gerçekleştirmek veya bu tür bir sonuca teşvik edici her türlü eylem;

(iii) sahte, aldatıcı ya da yanıltıcı nitelikteki gönderiler;

(iv) onur kırıcı, müstehcen, pornografik, edebe aykırı ya da aşağılayıcı gönderiler;

(v) ayrımcılığı, bağnazlığı, ırkçılığı, nefreti, tacizi teşvik eden ya da herhangi bir kişiye ya da gruba karşı zarar verici bir nitelikteki gönderiler;

(vi) bir gerçek kişiyi veya tüzel kişiyi hedef alan ve şiddet içeren veya tehdit ya da şiddetli körükleyici eylemler içeren gönderiler; ya da

(vii) illegal ya da zararlı faaliyetleri ya da maddeleri teşvik eden gönderiler.

Yukarıda anılan kısıtlamalara yönelik her türlü zarardan ya da Platformda paylaştığınız içerik nedeniyle doğabilecek diğer herhangi bir zarardan ötürü sorumluluk yalnızca size aittir. Famershub’ın size herhangi bir bildirimde bulunmadan herhangi bir Gönderiyi kullanmak üzere sahip olduğu haklarını (örneğin, kullanma, yayınlama, silme) kullanabileceğini kabul etmiş bulunmaktasınız.

Üçüncü Taraf Web Siteleri

Platform üçüncü taraf web sitelerine bağlantı sunabilir. Famershub hiçbir amaçla o web sitelerinde yer alan bilgileri tasdiklememekte ya da bu bilgilerin kalitesi, doğruluğu, güvenilirliği, tamlığı, güncelliği, zamansal açıdan uygunluğu, ihlale sebebiyet vermediği, pazarlanabilir olduğu ya da elverişli nitelikte olduğu noktasında hiçbir güvence vermemektedir. Herhangi bir web sitesine bağlanmış içeriklerden hiçbiri Famershub’ın kontrolünde değildir ve bu gibi sitelere erişmeyi tercih etmeniz halinde bunu riskleri tamamen size ait olarak gerçekleştirmiş olursunuz.

Virüsler

İçeriğin indirilmesi ve görüntülenmesi riski size ait olmak üzere gerçekleştirilir. Famershub, Platformun ya da İçeriğin bilgisayar sisteminiz ile uyumlu olup olmadığını ya da Platformun veya İçeriğin ya da Platform veya İçerikte yer alan herhangi bir bağlantının virüslerden, solucanlardan, truva atlarından, devre dışı bırakan cihazlardan ya da kirletici veya zararlı özellikler içeren diğer kodlardan arınmış olduğunu garanti ya da taahhüt etmemektedir. Bilgisayar sisteminizin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için koruyucu önlemler almak sizin sorumluluğunuzdadır ve Platform kullanımız sonucu bilgisayar sisteminiz açısından gerekli olabilecek her türlü hizmete, onarıma veya bağlantıya dair tüm masraflardan siz sorumlu olacaksınız.

Gizlilik İçermeyen Haberleşmeler

Famershub Platform aracılığıyla tarafınızca gerçekleştirilen hiçbir haberleşmenin gizliliğini garanti etmemektedir. Famershub genellikle Platforma veya Platform aracılığıyla aktarılan verilerin güveliğini sağlamaya dair kabul görmüş sektörel uygulamalara bağlı kalsa da Famershub’ın Platforma ya da herhangi bir Kampanyaya ilişkin kullanımınızla bağlantılı olarak İnternet ya da kamusal ağ üzerinden aktarılan verilerin güveliğini garanti edemeyeceğini ve etmeyeceğini anlayıp, kabul ve taahhüt etmiş bulunmaktasınız.

SORUMLULUĞUN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

PLATFORM VE İÇERİK, HERHANGİ BİR GARANTİ VEYA ŞART KOŞULMADAN "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR. PLATFORM YA DA İÇERİK KULLANIMINDAN DOĞAN RİSK SİZE AİTTİR. FAMERSHUB PLATFORMUN YA DA İÇERİĞİN KALİTESİ, DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, TAMLIĞI, GÜNCELLİĞİ YA DA ZAMANSAL AÇIDAN UYGUNLUĞU HAKKINDA HİÇBİR TAAHHÜT VERMEMEKTEDİR. FİYATLANDIRMA HATALARI DAHİL OLMAK VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA PLATFORM VE İÇERİK BÜNYESİNDE HATALAR, İHMALLER VE YANLIŞLIKLAR BULUNABİLİR. FAMERSHUB, PLATFORM YA DA İÇERİK BÜNYESİNDEKİ HATALAR, İHMALLER VE YANLIŞLIKLAR NEDENİYLE SORUMLULUK ÜSTLENMEMEKTEDİR. BUNA EK OLARAK, FAMERSHUB PLATFORMDAKİ HER TÜRLÜ FİYATLANDIRMA HATASINI DÜZELTME HAKKINI AÇIKÇA SAKLI TUTMAKTADIR.

INFLUENCER AND CAMPAIGN REVIEWS DISPLAYED ON THE SITE ARE INTENDED AS ONLY GENERAL GUIDELINES, AND FAMERSHUB DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY OF THE REVIEWS. FAMERSHUB MAKES NO GUARANTEES ABOUT THE AVAILABILITY OF SPECIFIC INFLUENCERS, CAMPAIGNS OR TYPES OF CAMPAIGNS.

İNTERNET SİTESİNDE GÖSTERİLEN ETKİLEYİCİ VE KAMPANYA DEĞERLENDİRMELERİ YALNIZCA GENEL KILAVUZ NİTELİĞİNDEDİR VE FAMERSHUB DEĞERLENDİRMELERİN DOĞRULUĞUNU GARANTİ ETMEMEKTEDİR. FAMERSHUB BELİRLİ ETKİLEYİCİLERİN, KAMPANYALARIN YA DA KAMPANYA TÜRLERİNİN ELVERİŞLİLİĞİ KONUSUNDA HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR.

FAMERSHUB, HUKUKEN YASALARIN İZİN VERDİĞİ TÜM SINIRLAR DAHİLİNDE, AÇIKÇA, ZIMNİ, MEŞRU VEYA TALİ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN, TİCARİ ELVERİŞLİLİĞE DAİR ZIMNEN BELİRLENEN GÜVENCELER VE ŞARTLAR, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLALE SEBEBİYET VERMEME YA DA PLATFORMUN VEYA İÇERİĞİN HATASIZ OLMASI VEYA OLACAĞI YA DA KESİNTİYE UĞRAMADAN İŞLEMEYE DEVAM EDECEK OLMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HER TÜRLÜ GÜVENCEDEN, TAAHHÜTTEN VE ŞARTTAN DOLAYI DOĞABİLECEK SORUMLULULUĞU KABUL ETMEMEKTEDİR. FAMERSHUB, HERHANGİ BİR GÜVENCEYE, SÖZLEŞMEYE, HAKSIZ FİİLE, TAKSİRE, KUSURSUZ SORUMLULUK HALİNE YA DA HUKUKİ DAYANAĞA BAĞLI OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN HİÇBİR DURUMDA HİÇBİR ZARARDAN DOLAYLI (DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, KUSURLU BIR FİİLDEN DOĞMAKLA BİRLİKTE MEYDANA GELEN DURUMUN DOĞAL VE ZORUNLU SONUCU OLMAYAN ZARARLAR YA DA CEZAİ ZARARLAR, MAHRUM KALINAN KAR, VERİ KAYBI, BEDENSEL ZARAR, PARA CEZALARI, ÜCRETLER, CEZAİ ŞARTLAR VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) PLATFORMUN, İÇERİĞİN YA DA KAMPANYA ANLAŞMASININ KULLANIMI YA DA FAYDALANILMASININ SAĞLANAMAMASI İLE İLGİLİ DURUMLARDAN KAYNAKLANAN VEYA BU DURUMLARA İLİŞKİN BU TÜR ZARARLARIN DOĞMA İHTİMALİNE KARŞI BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

PLATFORM ARACILIĞIYLA SİZİNLE İŞ İLİŞKİSİ KURAN ETKİLEYİCİLER BAĞIMSIZDIR VE FAMERSHUB’IN YÜKLENİCİSİ, TEMSİLCİSİ YA DA ÇALIŞANI STATÜSÜNDE DEĞİLDİR. FAMERSHUB HİÇBİR ETKİLEYİCİNİN GERÇEKLEŞTİRECEĞİ FİİLLERDEN, HATALARDAN, İHMALLERDEN, TAAHHÜTLERDEN, GÜVENCELERDEN, İHLALLDERDEN VEYA KUSURLARDAN YA DA BEDENSEL ZARARLARDAN, ÖLÜMDEN, MALA İLİŞKİN ZARARDAN VEYA BUNLARDAN DOĞAN DİĞER ZARARLARDAN YA DA MASRAFLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR VE ETKİLEYİCİLER TARAFINDAN OLUŞTURULAN KAMPANYALARA İLİŞKİN OLARAK HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDİR.

YUKARIDA ANILAN SINIRLANDIRMALARIN GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRECEĞİ SINIRA KADAR, BİR KAMPANYA ANLAŞMASINDAN YA DA PLATFORMA VEYA İÇERİĞE DAİR KULLANIMINIZDAN YADA BUNLARDAN FAYDALANAMAMA DURUMUNUZDAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BİR KAMPANYA ANLAŞMASINA YA DA PLATFORMA VEYA İÇERİĞE DAİR KULLANIMINIZDAN YADA BUNLARDAN FAYDALANAMAMA DURUMUNUZA İLİŞKİN HERHANGİ BİR TALEPTEN KAYNAKLANANLAR DAHİL OLMAK ÜZERE, FAMERSHUB’IN BU KULLANIM ŞARTLARINA İLİŞKİN TOPLAM SORUMLULUĞU HİÇBİR DURUMDA FAMERSHUB’IN BU KULLANIM ŞARTLARI UYARINCA 12 AY ÖNCE SİZDEN KAZANDIĞI TÜM ÜCRETLERİ YA DA YEREL PARA BİRMİNDE BU TUTARA EŞDEĞER MİKTARI AŞMAYACAKTIR. HÜKÜMLERİ DAHA DA NETLEŞTİRMEK ADINA, BU ŞARTLAR ALTINDA İLERİ SÜRÜLEN BİR VEYA BİRDEN TALEBİN VARLIĞI EN YÜKSEK SORUMLULUK MİKTARINI ARTTIRMAYACAKTIR.

Zamanaşımı Süresi

SİZ VE FAMERSHUB, BU ŞARTLARA BAĞLI OLARAK YA DA BU ŞARTLARA İLİŞKİN OLARAK ORTAYA ÇIKAN HER TÜRLÜ HUKUKİ SEBEBE, FAMERSHUB WEB SİTESİNE, SUNULAN HİZMETLERE VEYA KAMPANYALARA DAİR ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN, HUKUKİ SEBEBİN MEYDANA GELDİĞİ TARİHTEN BİR (1) YIL SONRA BAŞLAYACAĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AKSİ TAKDİRDE, BU TÜR BİR HUKUKİ SEBEP DAİMİ OLARAK ENGELLENMİŞ OLACAKTIR.

Yukarıdaki sınırlamalar taraflar arasındaki risk dağıtımını yansıtmaktadır. Bu bölümde belirlenen sınırlamalar, bu şartlarla belirlenen herhangi bir sınırlandırılmış kanun yolunun esas varoluş amacını yerine getirmekte başarısız olmasının tespiti halinde dahi geçerliliğini sürdürmeye devam edecektir.

Tazminat

Famershub’ı ve şirket bünyesindeki tüm yetkilileri, yöneticileri, çalışanları ve temsilcileri, her türlü iddiaya, davaya sebebiyet verebilecek nitelikteki hukuki nedenlere, taleplere, rücu hakkına, kayıplara, zararlara, para cezalarına, cezai şartlara veya makul düzeydeki yasal ve muhasebe kaynaklı ya da aşağıdaki hususlardan kaynaklı giderler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü masrafa ya da gidere karşı, korumakla ve tazminat yükümlülüğünü gidermekle mükellefsiniz:

(a) bu Kullanım Şartları ya da burada atıfta bulunulan herhangi bir belge uyarınca vermiş olduğunuz güvencelerin, taahhütlerin ya da sahip olduğunuz yükümlülüklerden herhangi birinin ihlal edilmesini;

(b) herhangi bir yasayı (Herhangi bir Federal Ticaret Komisyonu düzenlemesi ya da yönergesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) veya üçüncü şahıslara ilişkin hakların (fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ihlalini;

(c) Platforma ilişkin kullanımınızı;

(d) sizin tarafınızdan veya adınıza ya da onayınız dahilinde hareket eden herhangi bir üçüncü kişi tarafından herhangi bir Kampanya Anlaşması dahilindeki yükümlülüklerin ihlalinden ya da yerine getirilmemesinden veya (e) sizin tarafınızdan, Etkileyiciler ya da adınıza veya izniniz dahilinde hareket eden herhangi bir üçüncü kişi tarafından bir Kampanyaya ilişkin olarak oluşturulan herhangi bir medya içeriğinin kullanımından kaynaklanan hususları

Platformun Coğrafi Olarak Uygulama Alanı

Platformda tanımlanan Etkileyicilerin, Kampanyaların ve hizmetlerin tümü bütün yargı mercileri bakımından elverişli değildir. Ayrıca, Platformdaki hiçbir unsur, bu türden bir teklifin ya da teşvikin yasalar tarafından yasaklandığı yargı mercileri bünyesindeki hiçbir kişiye herhangi bir ürünün ya da hizmetin satın alınmasına ya da satılmasına yönelik bir teklif veya teşvik teşkil etmemektedir.

Sözleşmenin Bütünlüğü, Feragat ve Ayrılabilirlik

Bu Kullanım Şartları Famershub ile aranızda bu husustaki ihtilaf konusuna ilişkin anlaşmanın bütünlüğünü teşkil etmektedir ve elektronik, sözlü ya da yazılı olup olmadığına bakılmaksızın Platforma ilişkin olarak Famershub aranızda gerçekleştirilen tüm eski veya eş zamanlı haberleşmelerin ve tekliflerin yerine geçmektedir. Bu Kullanım Şartlarının yazılı bir sürümü ve elektronik formatta yapılan her türlü bildirim, bu Kullanım Şartlarına bağlı ve ilişkin olarak adli ya da idari davalarda aynı ölçüde kabul edilebilirliğe ve orijinal olarak yazılı şekilde basılmış ve muhafaza edilmiş olan diğer iş dokümanları ve belgeleri ile aynı şartlara sahip olacaktır.

Famershub'ın bu Kullanım Şartlarının herhangi bir hükmünün katı bir biçimde yerine getirilmesini sağlama yönünde başarısız olması halinde, bu husus herhangi bir hükümden ya da haktan feragat olarak yorumlanamayacaktır. Bu türden herhangi bir haktan ya da hükümden feragat edilmesi halinde bu feragatin bir hüküm ifade edilebilmesi yalnızca Famershub’ın tam yetkili temsilcisi tarafından yazılı olarak imzalanmış olması halinde geçerli olacaktır. Bu Şartlarda açıkça belirtilmesi hali hariç olmak üzere, herhangi bir tarafın bu Şartlar dahilinde ya da başka hükümler dahilinde herhangi bir kanun yoluna, sahip olduğu diğer yasal yollara zarar vermeden başvuracaktır.

Bir yetkili mahkemenin herhangi bir sebepten ötürü bu Kullanım Şartları kapsamındaki herhangi bir hükmü geçersiz ya da uygulanamaz bulması halinde, söz konusu hüküm yasalarca izin verilen azami ölçüde icra edilecek ve bu Şartlara dair diğer hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Bu Kullanım Şartları kapsamındaki herhangi bir hükmün, taraflar arasında imzalanan diğer bir anlaşmanın (Kampanyaya ilişkin bir Kampanya Anlaşması hükümleri gibi) hükümleri ile çelişmesi halinde, bu Kullanım Şartları hükümleri geçerli olacaktır; şu şartla ki, şayet ayriyeten Platforma kayıtlı bir Kampanya Öncüsü iseniz, Kampanya Öncüleri için geçerli olan kullanım şartları bu hususta Famershub ile aranızdaki ilişkiyi düzenleyecektir.

Google Kullanım Kuralları

Youtube kullanım şartlarını okumak için linke tıklayınız.

Google Gizlilik Politikasını okumak için linke tıklayınız.

GOOGLE HESAP BAĞLANTISINI İPTAL ETMEK

Famershub platformuna verdiğiniz erişimi iptal etmek için linke tıklayınız.